Rechercher dans ce blog

mercredi 8 janvier 2014

ngụy quyền


Hai chữ "ngy quyn" chỉ chính quyền miền Nam cũ trước 1975.

Hán Việt Từ Điển của Đào Duy Anh không có từ này. Cứ theo ý đồ đồng hóa tiếng Việt với tiếng Tàu từ vài chục năm gần đây, ta phải tìm nguồn gốc hai chữ này trong từ điển chữ Hán.

Quả thực, "ngy quyn" có thể bắt nguồn từ "ngy chánh quyn 偽政權". Theo Hán Điển (*), trong thời kì chiến tranh Trung Nhật, "ngy chánh quyn" đặc chỉ  chính quyền do Hán gian nắm giữ tại những vùng đất của Trung Quốc đã bị quân Nhật chiếm đóng.

Khoảng những năm 1972-1975, chiến tranh Việt Nam bùng nổ dữ dội, làm chấn động lương tâm thế giới. Rất nhiều phong trào kêu gọi hòa bình nổi dậy, đặc biệt ở Âu châu và nhất là tại Pháp. Hà Nội đã khôn khéo tuyên truyền khiến cho đa số dư luận quốc tế đều tưởng lầm rằng chiến tranh Việt Nam chỉ là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ. Ở Pháp, hai chữ "ngy quyn" được dịch là "gouvernement fantoche du Sud Vietnam".


Hiệp định Paris ki năm 1973 đưa đến sự sụp đổ hoàn toàn của "ngy quyn" Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30 tháng Tư năm 1975.

Nhà nước cộng sản quyết định đổi tên nước "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" thành "Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam" và vn gi li cách ngôn (devise nationale) cũ theo đúng bn tuyên ngôn đc lp ca Vit Nam, sau khi giành đc lp t thc dân Pháp và Nht, đã được H Chí Minh son tho, và đc trước công chúng ti vườn hoa Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945:  


Đc lp - T do - Hnh phúcHi ơi, gn 70 năm qua, người dân Vit Nam càng ngày càng thy rõ ba cp ch cách ngôn này ch là "ngy ngôn", tc là li nói di (parole mensongère) mà thôi!


Ghi chú:


Bài đọc thêm

Thắng “Ngụy”

Trước 1975, dù rằng chẳng mấy khi phải nghe hoặc dùng đến chữ “ngụy” nhưng mỗi lần nghe hoặc đọc phải chữ đó thì cũng có thể hiểu được với cái nghĩa nôm na là “giả mạo” hoặc là “không chính thống”...

http://danlambaovn.blogspot.fr/2014/01/ang-ta-thang-nguy-nhung-so-viet-nam.html#.UtkoHF6NAfo

1 commentaire:

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.