Rechercher dans ce blog

mardi 14 janvier 2014

phương xa


"Lũ chúng ta đu thai lm thế k"

Hình như đó là mt câu thơ đã đi vào tâm thc người Vit hôm nay.

Câu này trích t bài "Phương xa" trong tp Thơ Say (1940) ca Vũ Hoàng Chương. Như mt li tiên tri, bài thơ ct lên tiếng kêu thương v thân phn con người chân tht gia mt thế gii đo điên.  Chm rãi đc li tng câu,  người ta có cm tưởng nhà thơ đã viết ra bài đó đ trao tng nhng người Vit Nam vượt bin đi tìm t do sau biến c 1975.


Lời thơ trong sáng và thm thiết tình người. Hai giá tr t lâu vng bóng trong tiếng Vit ngày nay.
Phương Xa

Nhổ neo rồi thuyền ơi xin mặc sóng
Xô về Ðông hay giạt tới phương Ðoài
Xa mặt đất giữa vô cùng cao rộng
Lòng cô đơn cay đắng họa dần vơi

Lũ chúng ta lạc loài dăm bảy đứa
Bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh
Bể vô tận sá gì phương hướng nữa
Thuyền ơi thuyền theo gió hãy lênh đênh

Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ
Một đôi người u uất nỗi trơ vơ
Ðời kiêu bạc không dung hồn giản dị
Thuyền ơi thuyền xin ghé bến hoang sơ

Men đã ngấm, bọn ta chờ nắng tắt
Treo buồm cao, cùng cao tiếng hò khoan
Gió đã nổi, nhịp trăng chiều hiu hắt
Thuyền ơi thuyền, theo gió hãy cho ngoan

Vũ Hoàng Chương
1940: Tự xuất bản THƠ SAY, nhà Cộng Lực ấn loát và phát hành. Nxb Nguyễn Đình Vượng tái bản 1971, Saigon.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.