Rechercher dans ce blog

mercredi 10 octobre 2018

Cuộc Đời Tiếng Việt


bông thì đã có ba
rồi sau mới có thêm hoa đem trồng
Húy kị là chuyện mới đây,
bông ba hoa quả đã rày bấy lâu.
Cần chi Ô Thước bắc cầu,
ác là quạ quạ đủ màu khơi trêu
Tiếng Việt là tiếng mỹ miều
không mỹ vẫn đẹp, không yêu kiều vẫn xinh
Việt văn là việc của mình,
không văn vẫn có vẫn tình như ai
Tìm nơi biển rộng sông dài
tiếng Mường tiếng Thái cũng vài ngàn năm
Con ong cũng giống con tằm
nhả tơ gây mật muôn năm cho người
Lời ăn tiếng nói để đời
trước sau sao vậy khó dời chuyển đi
Tiếng nước mình đã dậy thì
Tàu Tây đủ thứ, Mỹ thì đến sau
Nàng ta có chịu ai đâu?
chỉ là tạm bợ qua cầu gió bay
Phải duyên phải kiếp thì hay
cái dòng thanh thủy ngày nay đâu còn?
Nước trong thì vẫn nước trong
mà anh cổ độđi đong” lúc nào
Vần Tây rồi lại vần Tàu,
chỉ vần tiếng Việt mới vào final!
Nôm na mách qué mới sang
văn chương sáo ngữ “chạy làng” đó anh
tui thì phải có mình,
có qua có bậu “dập dình” cùng nhau
Màng chi tiếng ngoại “lỡ Tàu”
nguồn gốc tiếng nội đủ giàu hơn ai
Có tiền riêng để mà xài
việc gì vay mượn mà tai tiếng nhiều
Mấy lời nhắn nhủ bấy nhiêu
mong sao các bạn hiểu nhiều cho tôi.

Nguyễn Thị Việt Ngữ
(Xem: Những nẻo đường tiếng Việt, Bác sĩ Nguyễn Hy Vọng
NHV autoportrait 2018
Nhà xuất bản Đất Việt, 2012)Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.