Rechercher dans ce blog

dimanche 16 mars 2014

chuyên sâu


"Học Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè tại Mỹ"
"Nha khoa Sakura Nha khoa Thẩm Mỹ chuyên sâu răng" 

Ủa, học cái gì mà có sâu bọ mùa hè ở Mĩ vậy cà? Mà chữa răng sao lại chuyên sâu răng?

Bây giờ đọc tiếng Việt, gặp chỗ nào khúc mắc khó hiểu một chút là hãy vào google.com xem thử.

580 000 kết quả trong nháy mắt (0,30 giây đồng hồ):

  • iDesign | Tạp chí Online Chuyên Sâu Về Thiết Kế
  • TRUNG TÂM TIN HỌC HOÀNG NGUYỄN - ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU
  • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè - Study in the USA
  • Điều trị chuyên sâu | Spa Nano Nature
  • Chính thức có KCN chuyên sâu Việt Nam Nhật Bản | Tin tức cập
  • Nha khoa Sakura Nha khoa Thẩm Mỹ chuyên sâu răng sứ, chỉnh
  • Hướng dẫn chuyên sâu - Diễn đàn HON Việt Nam

kiểm tra chuyên sâu

Theo những thí dụ tìm thấy trên đây thì "chuyên sâu" hẳn là ghép từ chữ "chuyên" (như chuyên môn, chuyên nghiệp...) và chữ "sâu" (như đào sâu, thẳm sâu...). Như vậy "chuyên sâu" có nghĩa là vừa chuyên môn vừa có trình độ cao (sâu).

Cũng như rất nhiều từ ngữ "mới" ở Việt Nam bây giờ (sau 1975), nếu không bắt chước Tàu y chang, thì cũng chắp vá nửa Tàu nửa Việt, tối tăm lù mù.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.