Rechercher dans ce blog

mardi 25 février 2014

tranh thủ


 • T doanh CTCK tranh th cht li bluechip!
 • Đan Trường tranh th hôn v hu trường.
 • Nhng ngày cn Tết, Thy Tiên tranh th thi gian rnh ri hiếm hoi cui tun đ ngi ung cafe mt mình mà không có Công Vinh đi cùng.
 • Nhà hàng, khách sn tranh th mùa cui năm.
 • Ăn tranh th - ng khn trương - hc bình thường - yêu đương là chính.
 • Xe máy ế m, có nên tranh th cm?
 • Feb 8, 2014 - Ch đng hi nhp tranh th ngun lc.
 • Trung Quc gia tăng n lc tranh th nhân tâm Đài Loan.
 • Ch dâu say rượu, em chng tranh th gi trò đi bi.
 • Lê Kiu Như tranh th "khoe" đường cong trước ngày đính hôn.
 • Gái công s tranh th gi ngh trưa.
 • Xăng du tranh th tăng giá đu năm.
 • Hu cung tranh th tình cm ký - Wattpad.
 • TTF tăng giá, Qu đu tư Vit Nam tranh th thoát hàng.
 • Tranh th dp Tết Nguyên đán, thương lái Trung Quc li "mit mài" gi chiêu tn thu nông sn.
 • Muôn kiu tranh th kiếm tin dp Tết - Proguide.vn
 • Vàng lao dc không phanh, dân vn tranh th mua vào - Kinh tế ...
 • Đin Biên TV - Quyết tâm cao, n lc phn đu, tranh th thi cơ thun li, khc phc khó khăn nhm phát trin mnh v kinh tế.
 • Tranh th “kiếm thêm” mùa Valentine.
 • "Th Mu" Ngc Khuê "tranh th tình cm" vi giám kho Chinh Phc ...
 • Hi nhp quc tế phi tranh th thi cơ đ phát trin | Vietnam+ ...


Trên đây là vài thí d cho cách dùng t "tranh th" trong gn 1,5 triu kết qu tìm thy theo web google.com: "About 1,490,000 results (0.12 seconds)."Tra các t đin trước 1975 không thy mc t này. Cũng như rt nhiu t ng xut hin tràn ngp min nam sau 1975, đây là mt t do cán b Nhà nước áp đt mượn ca tiếng Hoa 100%: 争取 zhēng qǔ . Xem trong: http://www.zdic.net/c/9/14f/331822.htm, có 3 nghĩa như sau:


1) Tranh đot, hết sc giành ly cho được.
2) Hết sc thc hin. 
3) C sc làm cho người khác hoc s tình nào đó ng theo v mt phía.

Đc lại một lượt vài thí d theo 3 nghĩa như trên:

1) Tranh th thi cơ.
2) Tranh th kiếm tin dp Tết.
3) Trung Quc gia tăng n lc tranh th nhân tâm Đài Loan. 

Ch thấy tranh giành cướp git trong mt xã hi đo điên. Và càng thấy rõ hiểm họa đến từ phương Bắc, không chỉ về quân sự, kinh tế mà qua cả tiếng nói của người dân.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.