Rechercher dans ce blog

mardi 20 mai 2014

thạch tín


Theo Hán Việt Tự Điển của Thiều Chửu, ở mục từ chữ 信 tín, định nghĩa thứ 7:

"Tên thứ đá độc, thạch tín 石信 tức thứ đá ăn chết người, sản ở Tín châu, ta thường gọi là nhân ngôn." (*)


Tên loại đá độc này (arsenic), Thiều Chửu đã ghi theo ngữ pháp tiếng Việt: "thạch tín" thay vì "tín thạch" 信石 như trong tiếng Hán.

Trong khi đó, dưới Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam, Nhà nước lại chủ trương cách nói và viết rất nhiều chữ Việt theo ngữ pháp tiếng Hoa. Thí dụ: X-quang, ca từ, Việt dịch.

Chẳng hạn, bây giờ người ta nói:

"Vào viện xin chụp X-quang", thay vì: "Vào bệnh viện xin rọi kiếng (quang tuyến X)".

"Trịnh Công Sơn là một phù thủy ca từ". Ghi chú: "Ca từ" nghĩa là "lời bài hát" theo cách nói xưa nay của người Việt Nam.

"Đọc Bình Ngô Đại Cáo Việt dịch của Trần Trọng Kim & Bùi Kỷ". Ghi chú: "Việt dịch" nghĩa là "dịch sang tiếng Việt".

Đành rằng, tiếng Việt vốn chịu ảnh hưởng sâu đậm của Hán ngữ. Hậu quả của gần "một ngàn năm nô lệ giặc Tàu" chứ phải ít đâu!

Nhưng cố tình áp đặt từ ngữ tiếng Hoa vào trong tiếng Việt như vậy, từ mấy chục năm gần đây như ta đã thấy, đáng cho người dân phải lo ngại về ý đồ của Nhà nước ngày nay muốn đồng hóa tiếng Việt với tiếng Hoa.
Chú thích:

(1) "Nhân ngôn" ám chỉ chữ Tín , gồm chữ nhân bên trái và chữ ngôn bên mặt.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire