Rechercher dans ce blog

mercredi 30 décembre 2015

@ atEnglish
@ at
Français
@ arobase
中文
Trung Quc đi lc: khuyên a 圈a, hoa a 花a
Đài Loan: tiểu lão thử 小老鼠
Hong Kong - Macau: at
tiếng Việt
@ a còng
tiếng Việt
(đề nghị khác)
@ a khoanh tròn
ghi chú
xem ở đây: @


Xem thêm: từ vị tiếng Việt Internet

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire