Rechercher dans ce blog

mercredi 30 décembre 2015

@ internet


English
internet
Français
internet
中文
Trung Quc đi lc: hỗ liên võng 互联网, nhân đặc võng 因特网, anh đặc võng 英特网
Đài Loan: võng tế võng lộ 網際網路
Hong Kong - Macau: hỗ liên võng 互聯網
Tân Gia Ba,  Mã Lai: hỗ liên võng 互联网
tiếng Việt
internet (in-tờ-nét)
tiếng Việt
(đề nghị khác)

ghi chúAucun commentaire:

Enregistrer un commentaire