Rechercher dans ce blog

dimanche 16 septembre 2012

kỹ năng mềm

Trong trang blog "xử lý", tôi đã viết: "Tạm thời bỏ qua một bên những nhóm chữ "kỹ năng sống" và "kỹ năng giao tiếp", chỉ tìm hiểu từ "xử lý" trong câu có ý nghĩa gì."

Hôm nay, có người chỉ cho đọc một bài trên trang nhà
http://diemthi24h.edu.vn (có lẽ của một cơ quan giáo dục ở Việt Nam) giảng giải về "kỹ năng mềm" và "kỹ năng sống":


"Kỹ năng mềm cho sinh viên không thể dạy, học đại trà, mà thiếu đâu, học đấy. Cũng không phải hễ cứ học là có kỹ năng sống -- TS Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng nhận định. Theo ông, kỹ năng mềm hay còn gọi là kỹ năng sống nhưng có phạm vi rộng hơn, nó giúp những học sinh, sinh viên tự tin, có bản lĩnh trước cuộc sống, có được định hướng tương lai và là chìa khóa sự thành đạt."

Lời bàn "tiếng Việt"

"Kỹ năng mềm" (dịch tiếng Anh "soft skills") có thể xếp vào loại từ mới tạo sau 1975, theo lối tương tự như từ "phần mềm" (dịch tiếng Anh "software").
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.