Rechercher dans ce blog

dimanche 30 septembre 2012

đây mùa thu tới

Xuân Diu (1916-1985)


Rng liu đìu hiu đng chu tang,
Tóc bun buông xung l ngàn hàng:
Đây mùa thu ti ­­­ Mùa thu ti
Vi áo mơ phai dt lá vàng.

Hơn mt loài hoa đã rng cành
Trong vườn sc đ ra màu xanh;
Nhng lung run ry rung rinh lá...
Đôi nhánh khô gy sương mng manh.


Thnh thong nàng trăng t ngn ngơ...
Non xa khi s nht sương m...
Đã nghe rét mướt lun trong gió...
Đã vng người sang nhng chuyến đò...

Mây vn tng không, chim bay đi.
Khí tri u ut hn chia ly.
Ít nhiu thiếu n bun không nói
Ta ca nhìn xa, nghĩ ngi gì.

Xuân Diu (1916-1985)

photo Internet

Li bàn "tiếng Vit"

Trong cnh mùa thu rt quen thuc vi thi nhân Vit Nam, ch có Xuân Diu mi đ ý đến (1):

Nhng lung run ry rung rinh lá...

V mt ngôn ng, người ta nhn ra cách din t rt mi, "rt Tây" (2) đi vi thi đó (phong trào Thơ mi ca nhng năm 1930):

Trong vườn sc đ ra màu xanh

Ngoài ra, bài thơ dùng rt ít t gc Hán, trái hn vi <khuynh hướng> ca "tiếng Vit 1975".

Ghi chú

(1) Hoài Thanh Hoài Chân, Thi nhân Vit Nam 1932-1941, Nhà xut bn Văn Hc, 2000.
(2) Thí dụ: Le vert jure avec le bleu, http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/jurer/42988


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.