Rechercher dans ce blog

vendredi 15 juin 2012

cơm trắng


"Cơm trắng" gần đây mang một ý nghĩa mới, không phải là cơm nấu bằng gạo giã kĩ trắng tinh, mà là cơm không có rau, thịt, cá... ăn kèm.

"Sài Gòn, bề nổi là một thành phố lộng lẫy xa hoa sực mùi dầu thơm và những nhà hàng tiệm ăn sang trọng. Nhưng vẫn còn đó một Sài Gòn của những công nhân, những trí thức mà bữa cơm chiều chỉ là bát cơm không, mua ở cổng nhà ga."
photo Internet
Trước những cơn "bão giá" (tức là những "đợt giá cả tăng vọt"), người nghèo càng thêm khó khăn chật vật.

Một chị bán "cơm trắng" nói: “Khách mua đủ lứa tuổi. Trẻ em đánh giày, phụ nữ bán báo, người già bán vé số.” Chị nói thêm: “Lắm người chỉ mua vài ngàn, nhưng vẫn phục vụ. Cơm cháy thường để cho mấy người neo đơn, nghèo khổ. Lắm khi thấy tội quá, không nỡ lấy tiền.”

Lời bàn "tiếng Việt"

"Bão giá",  "cơm trắng": tiếng nói của người dân quả thực chưa bao giờ gắn liền với đời sống xã hội như thế.

Nhưng bà hàng cơm, thay vì nói (theo lối cán bộ nhà nước): "Lắm người chỉ mua vài ngàn, nhưng vẫn phục vụ 服務",
sao không nói: “Lắm người chỉ mua vài ngàn, nhưng vẫn bán." Cho dễ hiểu hơn một chút.

Nguồn: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/579401/Sai-Gon-com-trang-tpp.html


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.