Rechercher dans ce blog

vendredi 22 juillet 2016

Cần phải đổi mới phần mềmGn mt tiếng đng hồ, ch tch nhà nước hm hc đi qua đi li trong văn phòng Ph Bc B:

— Đi mi? Va mới đến đây đã đòi đi mi! Mi cái quái gì? Mà phần mềm là cái c chi? Cng thế này, có tam giác st cũng phi lng. Mai lôi m tng trưởng Văn Hóa Giáo Dc ra dn cho mt trn. Ch vi nghĩa!

Ghi chú: 
tiếng Vit: Cn phi đi mi phn mm.
tiếng Pháp: Il faut changer de logiciel
tiếng Anh: Need to change the software