Rechercher dans ce blog

dimanche 25 avril 2021

thơ tháng tư 2021

 
Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn?

Về núi Sài Sơn ngóng lúa vàng

Sông Ðáy chậm nguồn quanh Phủ Quốc

Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng

Bao giờ ta gặp em lần nữa

Ngày ấy thanh bình sẽ nở hoa

Ðã hết sắc màu chinh chiến cũ

Còn có bao giờ em nhớ ta


Quang Dũng