Rechercher dans ce blog

mercredi 20 avril 2016

hoành thánh vằn thắn


Hồn đồn : hoành thánh, vằn thắn (giọng Quảng Đông). Tức là món ăn truyền thống Triều Châu dùng thịt bò, heo, tôm... trộn với củ cải, rau hẹ... làm nhân, bọc trong lớp bột mì tráng mỏng theo hình tam giác, rồi đem hấp hoặc chiên. 

Còn gọi là biển thực , biển thực , cốt đột , sao thủ , vân thôn


photo Internet

Trong các từ này, hai chữ vân thôn lạ nhất, vì không liên quan gì tới chuyện ăn uống.

Theo một giai thoại, nhà thơ đất Quảng Đông Hà Đạm Như (1820-1913) làm đối liên:  

Hữu tửu hà phương yêu nguyệt ẩm
Vô tiền nả đắc thực hồn đồn

vế thứ hai ý nói "không tiền thì làm sao được ăn hồn đồn (hoành thánh)". 

Nhưng "hồn đồn" là danh từ, không đối được với hai chữ "nguyệt ẩm" (danh từ + động từ). 

Hà Đạm Như bèn sửa thành "vân thôn" (cùng âm "hồn đồn" đọc theo giọng Quảng Đông) nghĩa là "mây nuốt": hai vế bây giờ đối nhau chan chát. 


Hữu tửu hà phương yêu nguyệt ẩm
Vô tiền nả đắc thực vân thôn

Tạm dịch: 

Có rượu hề chi mời nguyệt uống
Không tiền sao được nuốt mây trôi