Rechercher dans ce blog

samedi 8 septembre 2012

cẩu ngoại

Đây là một từ loại "tạp chế", tức là ghép một {thành phần chữ Hoa} với một {thành phần gốc Hoa hoặc không phải gốc Hoa}, để tạo thành từ mới.

tranh vẽ Internet

"Cẩu ngoại" chỉ chó ở nước ngoài (Lào, Kampuchia, Thái Lan, v.v.) được buôn về Việt Nam để đáp ứng thị trường tiêu thụ thịt chó.

Xin bấm chuột vào đây để xem chi tiết.

Phụ lục

Làm thịt chó:

https://www.facebook.com/photo.php?v=760092490669301
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.