Rechercher dans ce blog

mardi 26 août 2014

XHCN


X H C Nờ: bốn chữ cái latin nói tắt của Xã Hi Ch Nghĩa. Nhà nước gọi đủ là Cng Hòa Xã Hi Ch Nghĩa Vit Nam.

Đó là lối đặt tên bảo hoàng hơn vua. Vì ngay cả quan thầy của họ, tức là Trung Quốc, vẫn giữ, từ năm 1949, cái tên Trung Hoa Nhân Dân Cng Hòa Quc.
 
Bàn về bốn chữ này, nói theo nhà Phật, quả là "bất khả tư nghị" không thể nghĩ bàn. Vì chữ đi một đàng, nghĩa về một nẻo.

Xã hội gì? Đi gia bạc tỉ dollars phè phỡn, dân có người ăn xin bát cơm trắng.

Chủ nghĩa gì? Dollars xanh thơm hơn mùi mít, cờ đỏ (*)  nồng tanh mùi máu.

Vào những năm 1990, hàng loạt các quốc gia khối mác-xit lê-nin sụp đổ thảm thương. Chỉ có Nhà nước Việt Nam (và vài quốc gia cuối cùng trên thế giới) vẫn khăng khăng một mực nhắm định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hai năm vừa qua, ở Việt Nam ồn lên một dạo, có một số người kêu gọi lấy lại cái tên nước cũ Vit Nam Dân Ch Cng Hòa (miền Bắc thời đó) do Hồ Chí Minh thành lập từ ngày 2 tháng 9 năm 1945.
 
Than ôi! Đổi tên này làm tên nọ, có nghĩa gì đâu. Nếu bản chất của chế độ <nguyễn y vân = vẫn y nguyên>.

Cách ngôn quốc gia (devise nationale) của nước Pháp là: Liberté, égalité, fraternité.

Nhớ ông thầy dạy Pháp văn của tôi năm đệ tứ (trung học) kể chuyện học sinh làm "kháng chiến" thời Pháp đô hộ Việt Nam, đọc câu đó như sau:

Liberté: point, égalité: point, fraternité: point!

Cũng như cái câu cách ngôn quốc gia Việt Nam, có từ thời 1945 vẫn giữ lại cho đến bây giờ:

Đc lp: không, t do: không, hnh phúc: không!

XHCN: Xạo Hết Chỗ Nói.(*) Bài đọc thêm
Hng qun

...Qun đã đ t khi trăng là nguyt
Kinh là kỳ vi bao ni tân toan
T x s đng cay thu đu chết
Bước dã man su xé lá gieo vàng.

Lá s đ t da vàng mũi tt
Môi là mm hoa mt mc quanh môi
T b cõi chia xương chua là ngt
Trút lang thang t nát mng lên tri.

Mng s đ t hoa đêm gho chc
Cánh thay hng t cánh đ cung điên
T thung lũng mù kêu mưa gi móc
Ti phiêu du t vng nht qua min...

Lá Hoa Cn
(Bùi Giáng, Mùi Hương Xuân Sc, Phú Vang xut bn)
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.