Rechercher dans ce blog

mardi 25 février 2020

"Không có gì quý hơn độc lập, tự do"


Hôm qua, trong blog này có bài viết về mấy điều Nghịch lí Việt Nam, bàn về châm ngôn của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tức là câu: "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". 

Đã nói tạm đủ về 2 chữ "Độc lập", nhưng chưa bàn thấu đáo về 2 cặp sau: "Tự do - Hạnh phúc". 

Đức Tăng thống Thích Quảng Độ vừa viên tịch ngày 22/02/2020, blogger bất ngờ đọc được trên Internet một bài thơ của Hòa thượng viết trong tù, vào những năm lưu đày ở nguyên quán Thái Bình, thật vô cùng hợp tình hợp cảnh với đề tài nói trên.


photo Internet

Cái bánh bao 

Không có cái gì quý hơn cái bánh bao
Ăn ngon miệng, trông đẹp mắt làm sao!
Đang cơn đói ruột như cào
Bếp cho một cái, xực vào sướng ghê.
Bây giờ cái bụng căng thẳng no nê
Lim dim cặp mắt đi vào cõi mê 
Nhưng lạ thay
Tỉnh dậy nghe mùi khê khê
Và băng-ta-lông thấy dầm dề
Đúng rồi!
Thì ra tôi đã tê rê ra quần
Táo quân ơi hỡi táo quân
Tự do hạnh phúc có ngần ấy thôi!

Thích Quảng Độ


1 commentaire:

 1. Okay then...

  What I'm going to tell you might sound really creepy, maybe even kind of "strange"

  WHAT if you could just press "Play" and listen to a short, "musical tone"...

  And miraculously bring MORE MONEY to your LIFE???

  And I'm talking about hundreds... even thousands of dollars!

  Do you think it's too EASY??? Think this couldn't possibly be for REAL?!?

  Well then, I'll be the one to tell you the news..

  Many times the largest miracles in life are the EASIEST!

  In fact, I will PROVE it to you by letting you PLAY a real-life "magical money tone" I developed...

  You just hit "Play" and watch how money starts piling up around you... starting pretty much right away...

  CLICK here to PLAY the magical "Miracle Wealth Building Sound Frequency" - it's my gift to you!

  RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.