Rechercher dans ce blog

jeudi 14 juin 2012

nói tiếng Việt


Đây là một câu nói tiếng Việt rõ ràng dễ hiểu:

"Ngày mai, tôi đi chợ mua cá về nướng trui."

bao giờ? =》ngày mai
ai? =》tôi
làm gì? =》đi
ở đâu? =》chợ
để làm chi? =》mua
cái gì? =》
thêm nghĩa sau động từ =về
rồi làm chi nữa? =》nướng
cách nào? =》trui

photo Internet: Cảnh mua bán tấp nập ở chợ cá Khánh Hải trong những ngày đầu năm

Đây là một câu nói tiếng Việt vay mượn lôi thôi:

"Thưa bác sĩ cho em đăng ký khám bịnh viêm mũi."

Ông bác sĩ bảo:

"Nói cho ghi tên khám sưng mũi thì tôi khám cho."
Nguồn: Từ điển nguồn gốc tiếng Việt, 2012.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire