Rechercher dans ce blog

vendredi 29 juin 2012

ba chiều hướng

Hin nay, có ba chiu hướng biến chuyển trong tiếng Vit.

Chiu hướng th nht: T năm 1975, nhà cm quyn đã áp đặt trên cả nước mt lot t ng tiếng Hoa, rp khuôn Trung quc, nhm mc đích cng c chế đ công an, km kp đi sng người dân.

Đó là trường hp ca nhng "t mi" như: ci to, h khu, x lý, x trí, đăng ký, v.v.

Chiu hướng th hai: S xut hin ào t ca hàng trăm t Hoa ngữ trên báo chí, hay cách nói như người Tàu trong đi sng hng ngày. Nhng t ng tiếng Hoa này thực ra không cn thiết, vì trong tiếng Vit đã sn có nhng li, nhng câu nói trong sáng, tha sc bày t nhng khái nim tương đương.

Rõ ràng, đây là ch trương đng hóa tiếng Vit theo tiếng Hoa. Nó mang ý đ ca thc dân mi, dùng sc ép kinh tế không cn ti súng đn, dùng văn hóa xâm nhp vào tn đu óc người dân b tr.

"Tiếng ta còn..."
Đây là mt s thí d ca nhng "t mi" theo chiu hướng th hai này: X-quang, ngoi hình, ni y, chất lượng.

Chiu hướng th ba: Tiếng nói con người thì t nhiên là có biến đi theo đi sng xã hi, lch s hay chu nh hưởng ca thế gii chung quanh. Vit Nam ngày nay, tm thi có th chia ra ba loi "t ng mi" theo chiu hướng th ba này.

Loi th nht, là nhng t ngữ tuyên truyền, nhng khu hiu đã gn như tr thành nhng thành ng mi: xóa đói gim nghèo, vùng kinh tế mi, phân rõ bn thù, 16 ch vàng và 4 tt, hc tp tt lao đng tt, v.v.
photo dtk 2010
Loại thứ hai, là để thích ứng với những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật ..., hoặc chạy theo thời thượng Âu Mỹ.

Loại thứ ba, tự phát trong dân gian, phản ánh rất nhiều tâm lý, ý nghĩ người dân trong xã hội bây giờ: đại gia, gái gọi, chân dài, bồ nhí, cơm trắng, siêu mẫu, bão giá, v.v. Trong loại từ ngữ thứ hai này, mới đây người ta đang xôn xao về những người trẻ muốn sáng tạo và truyền miệng "ngôn ng thi @".
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire