Rechercher dans ce blog

vendredi 18 mai 2012

mù tăm

"Nhìn sông chỉ thấy sông dài, Nhìn non non ngất, trông người mù tăm." (Ca dao)

Việt Nam Tự Điển (1931, Hội Khai Trí Tiến Đức):
Tăm. Bọt nhỏ từ đáy nước nổi lên mặt nước: Cá quẫy xủi tăm. Nước sôi xủi tăm. Nghĩa bóng: Dấu vết: Đã biệt tăm. Tìm không thấy tăm đâu cả.
Tăm hơi. Dấu vết: Phòng riêng đã vắng tăm hơi.
Tăm tích: Dấu vết: Tăm tích mịt mù.
VĂN LIỆU: — Bóng chim, tăm cá biết đâu mà tìm (Kiều). — Tịt mù tăm cá, bóng chim mấy trùng (Hoa Tiên).


photo dtk 2009
Tình xưa

Từ buổi thuyền đưa khách thuận dằm
Trông chừng bến cũ biệt mù tăm
Cảm thương chiếc lá bay theo gió
Riêng nhớ tình xưa ghé đến thămQuách Tấn (Đọng bóng chiều)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.