Rechercher dans ce blog

mercredi 9 mai 2012

tia X


Những năm gần đây, người ta theo nhau dùng  từ "X quang" thay cho "tia X" hay "quang tuyến X" quen thuộc từ trước. Từ "X quang" này, là nói theo chữ Tàu X光 dịch từ tiếng Anh "X ray" hay tiếng Pháp "rayon X" (*). 

Theo ngữ pháp tiếng Việt, phần bổ túc nghĩa hoặc xác định nghĩa cho một danh từ, thường đặt sau danh từ. Chẳng hạn, trong tiếng Việt, ta nói "điện thoại di động" thay vì "di động điện thoại" như người Trung Quốc.


photo Internet
Nếu cứ nói đổi mới theo kiểu "X quang" như trên, chắc có ngày thay vì nói: "Bà Hai đi chợ Bến Thành",  ta sẽ nghe nói: "Bà Hai đi Bến Thành – chợ".

Ghi chú:
(*) http://zh.wikipedia.org/wiki/X%E5%B0%84%E7%BA%BF


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.