Rechercher dans ce blog

dimanche 20 mai 2012

Việt dịch


"Kinh Đại Bát Niết-bàn (trọn bộ 8 tập). Tác gi: Đoàn Trung Còn - Nguyn Minh Tiến Vit dch và chú gii, Nguyn Minh Hin hiu đính Hán văn"

Mới đọc tưởng "Nguyn Minh Tiến Vit" là tên người dịch và chú giải. Thực ra, "Nguyn Minh Tiến" mới là tên người.

Người Anh nói: "English translation"; người Pháp nói: "traduction française"; người Trung Quốc nói: "Hán dịch". Người nước nào nói theo cách của người nước nấy.Cách nói theo lối người Tàu (thí dụ: "Việt dịch", "X quang") gần đây xâm nhập tràn lan trong báo chí, sách vở Việt Nam.

Xưa nay người mình vẫn ghi giản dị là: "... Nguyn Minh Tiến dch và chú gii, Nguyn Minh Hin hiu đính Hán văn.

Hoặc muốn cho rõ ràng hơn thì viết: "... Nguyn Minh Tiến dch (sang tiếng Việt) và chú gii, Nguyn Minh Hin hiu đính Hán văn."


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.